Media Manga Chapters and Volumes Gaiden and Side Stories Kazuhiro Fujita Author's Note Shogakukan Weekly Shonen Sunday Popularity Polls Anime Episode Guide Blu-ray/DVD Releases MAPPA Studio VOLN Music Openings Mazeru na Kiken Shugawari no Kiseki no Shinwa Endings HERO Makeru na Chiisaki Mono yo Kessen Zenya Soundtrack OST Character Songs Games Shin'en no Daiyo Ushio and Tora (SNES) Sunday vs Magazine: Shuketsu! Chojo Daikessen Novel Chapters and Volumes Bunjuro Nakayama Kazuhiro Fujita OVA Ushio and Tora (OVA) Comically Deformed Theater Characters Main Characters Ushio Aotsuki Gallery Abilities History Tora Gallery Abilities History Asako Nakamura Mayuko Inoue Hyo Shigure Aotsuki Kagari Raishin Nagare Akiba Kirio Antagonists Hakumen no Mono Avatars Ayakashi Shumuna Hiyo Kuragi Towako Kokuen Hakumen's Body Tissue Fake Jie Mei Guren Kokuen Fusuma Ishikui Former Antagonists Female Humans Sumako Aotsuki Jie Mei Saya Takatori Hinowa Sekimori Jun Moritsuna Reiko Hanyu Yu Hiyama Minoh Shidara Ayumi Fushido Male Humans Giryo Satoru Moritsuna Kagami Katayama Kenichi Masaki Nigira Kyora Shinji Tokuno Male Yokai Izuna Yamanmoto Shinno Hitotsuki Ibuki Kuin Umizato Ungaikyo Tono Kappa Baldanders Female Yokai Omamori-sama Choyo Shizuri Asakuri Unnamed Characters Families Aotsuki Family Ushio Aotsuki Shigure Aotsuki Sumako Aotsuki Ushio's Uncle Sotaro Misao Hizaki Family Jie Mei Giryo Yuki Mikado Hizaki Sumako Hizaki Mayuko's Mother Mayuko Inoue Nakamura Family Asako Nakamura Yoneji Nakamura Masako Nakamura Asako's Grandfather Asako's Grandmother Inoue Family Mayuko Inoue Kirio Mayuko's Father Mayuko's Mother Kazuo Inoue Mumyo Inoue Hyo's Family Hyo Hai Fong Lei Xia Takatori Family Saya Takatori Saya's Mother Saya's Grandmother Omamori-sama Hitouban Family Kohamei Sect Shigure Aotsuki Nigira Mikado Hizaki Nagare Akiba Hinowa Sekimori Satoru Moritsuna Jun Moritsuna Kirio Kyora Oyakume Jie Mei Mikado Hizaki Sumako Aotsuki Mayuko Inoue House of the Whisperers Inasa Towako Kirio Inasa Kuin Eastern Yokai Yamanmoto Kagari Raishin Juro Izuna Hitotsuki Western Yokai Shinno H.A.M.M.R. Institute Marco Pavroti Nicholas Koestler Helena Markov Baldanders JSDF Kyoji Atsuzawa Goro Akabane Azafuse Locations Fugen'in Kurikoma Mountains Hateruma Island Weapons Beast Spear Beast Spear Wielders Elzaar Scythe Kirlian Oscillation Device TRUMP Cheshire Cat Terms Yokai Bakemono Kamaitachi Azafuse Metamorphose Oyakume Horiki Kirlian Levels Community Policies/Guidelines Administrators Page Layouts Manual of Style Image Guidelines Name Variants Vandalism Vishkugeta Leaderboard User List Forum Blog posts Chat